Giới thiệu

KHÁI NIỆM QUỸ TƯƠNG HỖ

Quỹ Tương hỗ là quỹ được góp vốn bởi nhiều nhà đầu tư có cùng mục tiêu đầu tư và được quản lý bởi một Công ty Quản lý Quỹ. Dựa trên tính thanh khoản, quỹ Tương hỗ có thể được phân ra làm nhiều loại quỹ, bao gồm các quỹ Mở.

ĐỊNH NGHĨA QUỸ MỞ

 

Quỹ Mở là quỹ được góp vốn bởi nhiều nhà đầu tư có cùng mục tiêu đầu tư.

.

Được quản lí chuyên nghiệp bởi một Công ty Quản lý Quỹ.

Quỹ “mở” về mặt thời hạn và số lượng các nhà đầu tư tham gia.

Cho phép nhà đầu tư bán lại chứng chỉ quỹ theo Giá trị Tài sản ròng (NAV) vào bất kì ngày giao dịch nào của quỹ.

QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ MỞ

Như vậy, đầu tư vào quỹ Mở là hình thức đầu tư chứng khoán gián tiếp. Thay vì nhà đầu tư tự đầu tư chứng khoán trực tiếp thì họ đầu tư tiền vào quỹ Mở. Quỹ Mở có các chuyên gia đầu tư kinh nghiệm sẽ đầu tư tiền của quỹ vào cổ phiếu, trái phiếu. Nếu đầu tư vào các công ty thì nhà đầu tư sẽ nhận được cổ phiếu, còn đầu tư vào quỹ Mở thì sẽ nhận được chứng chỉ quỹ.

Công ty Quản lý Quỹ luôn chọn các loại cổ phiếu được định giá thấp hơn giá trị thực và/ hoặc có tiềm năng tăng trưởng tốt trong dài hạn để đầu tư. Khi giá trị tài sản của quỹ tăng lên tức là giá trị chứng chỉ quỹ tăng lên và nhà đầu tư có lợi nhuận.

QUỸ MỞ PHÙ HỢP VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ SAU

 Nhà đầu tư chưa có đủ kiến thức chuyên sâu về tài chính, đầu tư

 Nhà đầu tư bận rộn, không có thời gian theo dõi thị trường hàng ngày

 Nhà đầu tư mong muốn đầu tư lâu dài

 Nhà đầu tư muốn có tính kỷ luật và tính tiện lợi

 Nhà đầu tư muốn đa dạng hóa trong đầu tư

CÁC LOẠI QUỸ MỞ

Đầu tư cổ phiếu và trái phiếu là hai loại quỹ Mở phổ biến nhất.

Có rất nhiều loại quỹ Mở tùy theo loại chứng khoán và thị trường mà quỹ đầu tư.

Biểu đồ mô tả những rủi ro và lợi nhuận của từng loại tài sản và chiến lược đầu tư

QUỸ MỞ TRÊN THẾ GIỚI

Quỹ Mở là một hình thức đầu tư mới ở Việt Nam nhưng đã có mặt ở các thị trường khác nhiều năm.
Ở Mỹ, gần một nửa số hộ gia đình có đầu tư vào các quỹ Mở.

 

 

LỢI ÍCH THAM GIA QUỸ HMP

 

TĂNG LỢI NHUẬN

  • Quỹ của HMP có thể đem lại lợi nhuận cao trong dài hạn cho bạn.
  • Lợi nhuận của quỹ Đầu Tư HMP là 60,5% trong năm 2016 và 30,6% trong 06 tháng đầu năm 2017.

AN TOÀN

  • Quỹ của HMP được quản lý bởi chuyên gia có trình độ tài chính cao và có đầy đủ thông tin về thị trường, về từng khoản đầu tư, có thời gian chủ động đầu tư và theo dõi khoản đầu tư giúp bạn.
  • Quỹ HMP có đầu tư vào trái phiếu là chứng khoán có lợi nhuận cố định.
  • Tài sản của quỹ HMP được giám sát bởi công ty chứng khoán SSI

TÍNH THANH KHOÁN CAO

  • Bạn có thể rút vốn đã đầu tư vào quỹ mở HMP bất kỳ lúc nào. Quỹ sẽ có trách nhiệm mua lại tất cả các chứng chỉ quỹ tại giá trị tài sản ròng (NAV) của từng chứng chỉ quỹ trừ đi phí bán (nếu có).

MINH BẠCH

  • Giá trị tài sản ròng của quỹ được công bố thường xuyên trên website của HMP
    (Các kết quả của các Quỹ được nêu trên đây là các kết quả trong quá khứ, nên không thể là dự đoán cho các kết quả tương lai của các Quỹ).