Hiệu quả đầu tư

Với tiêu chí minh bạch được đặt lên hàng đầu, HMP Group sẽ thường xuyên cập nhật hiệu quả đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của quý khách hàng.

Biểu đồ thể hiện hiệu quả hình thức Hợp tác đầu tư (để hiểu rõ hơn về hình thức này vui lòng xem tại đây)

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

pif.vn
pif.vn
Lợi nhuận từ đầu năm 2017: 30.21%

Xem chi tiết hiệu quả đầu tư hàng tuần tại đây.

Giá trị Đơn vị đầu tư (ĐVĐT) ban đầu là 10.000 đồng tại thời điểm 3/1/2016. Giá trị này sẽ tăng/giảm tùy theo hiệu quả đầu tư của HMP Group.

Vào thứ 6 hàng tuần, Công ty HMP Group sẽ cập nhật số liệu hiệu quả đầu tư chính xác trên biểu đồ, giúp khách hàng có thể theo dõi thông tin thường xuyên.

Kết quả đầu tư được bên thứ ba là công ty chứng khoán SSI giám sát và xác nhận.