Hiệu quả đầu tư

Với tiêu chí minh bạch được đặt lên hàng đầu, HMP Group sẽ thường xuyên cập nhật hiệu quả đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của quý khách hàng.

Biểu đồ thể hiện hiệu quả hình thức Hợp tác đầu tư (để hiểu rõ hơn về hình thức này vui lòng xem tại đây)

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Xem chi tiết hiệu quả đầu tư hàng tuần tại đây.

Giá trị Đơn vị đầu tư (ĐVĐT) ban đầu là 10.000 đồng tại thời điểm 11/08/2017. Đến ngày 15/03/2018, ĐVĐT đạt 11.000đ, tăng 10% so với ban đầu.

Kết quả đầu tư được bên thứ ba là công ty chứng khoán SSI giám sát và xác nhận.