Hợp tác đầu tư

DỊCH VỤ HỢP TÁC ĐẦU TƯ

Đây là hình thức mà tài khoản đầu tư được góp vốn bởi nhiều nhà đầu tư có cùng mục tiêu đầu tư và được quản lý bởi HMP Group.

Đặc điểm dịch vụ

Các nhà đầu tư sẽ góp vốn vào một tài khoản hợp tác kinh doanh (HTKD).

HMP Group quản lý tài khoản HTKD và thực hiện đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Giá trị của tài khoản HTKD sẽ tăng hoặc giảm theo hiệu quả đầu tư của HMP Group.

HÌNH THỨC HỢP TÁC ĐẦU TƯ

Chia sẻ lợi nhuận

Cam kết lợi nhuận tối thiểu

VIDEO

VÌ SAO NÊN CHỌN DỊCH VỤ HỢP TÁC ĐẦU TƯ ?

Lợi nhuận cao: Dịch vụ Hợp tác đầu tư tận dụng được ưu thế quy mô trong đầu tư (khi cùng đầu tư với các nhà đầu tư khác). Với đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm, HMP Group sẽ đem lại cho khách hàng mức tỷ suất lợi nhuận vượt trội.
Phù hợp: Chỉ với mức vốn đầu tư tối thiểu thấp (chỉ từ 10 triệu đồng trở lên), khách hàng đã có thể tham gia dịch vụ Hợp tác đầu tư. Ngoài ra, công ty chỉ thu phí quản lý của khách hàng khi đạt được lợi nhuận trên mức lợi nhuận cơ sở 6%.
Minh bạch: Hiệu quả đầu tư của HMP Group sẽ được công bố vào chiều thứ 6 hàng tuần trên website của công ty. Hàng tuần HMP Group sẽ gửi báo cáo định kỳ tới các nhà đầu tư. Việc nộp/rút vốn, thay đổi tài khoản HTKD sẽ có công ty chứng khoán là bên giám sát thứ ba. Khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn một trong nhiều hình thức hợp tác phù hợp với mục tiêu về lợi nhuận và khẩu vị rủi ro của từng khách hàng.